Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 2 od 14.02.2020.)


 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O JAVNOJ RASVETI NA PODRUČJU OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI UPRAVLJANJE GROBLJIMA I POGREBNE USLUGE
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBAVLJANJU DELATNOSTI ZOOHIGIJENE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE ODRŽIVOG RAZVOJA OPŠTINE BOSILEGRAD 2020-2030.
 • ODLUKA O POKRETANJU PROCESA IZRADE STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA OPŠTINE BOSILEGRAD 2020-2025. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU SPORAZUMA O ZAJEDNIČKOM OBAVLJANJU POSLOVA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOSILEGRAD
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA PO RASPISANOM KONKURSU ZA PROIZVODNJU MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA REALIZACIJU FESTIVALA "VRANJSKA GRADSKA PESMA"
 • POSLOVNIK IZBORNE KOMISIJE GRADA VRANJA
 • POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURE NA TERITORIJI GRADA VRANJA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU TEHNIČKE KOMISIJE ZA OCENU STUDIJA O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU I OCENU IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE TRGOVIŠTE U OPŠTINI TRGOVIŠTE NA IZBORIMA RASPISANIM ZA 09.02.2020. GODINE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE NOVO SELO U OPŠTINI TRGOVIŠTE NA IZBORIMA RASPISANIM ZA 09.02.2020. GODINE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE RADOVNICA U OPŠTINI TRGOVIŠTE NA IZBORIMA RASPISANIM ZA 09.02.2020. GODINE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE ŠAJINCE U OPŠTINI TRGOVIŠTE NA IZBORIMA RASPISANIM ZA 09.02.2020. GODINE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU ZBIRNE IZBORNE LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVETA MESNE ZAJEDNICE DONJI STAJEVAC U OPŠTINI TRGOVIŠTE NA IZBORIMA RASPISANIM ZA 09.02.2020. GODINE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA GLASAČKIH LISTIĆA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • IZVEŠTAJ O REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O DODELI MANDATA
 • REŠENJE O ZAKLJUČENJU BIRAČKOG SPISKA ZA IZBOR ČLANOVA SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPŠTINE TRGOVIŠTE, NA IZBORIMA RASPISANIM ZA 09.02.2020. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex