Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 2 od 26.01.2018.)


  • ODLUKA O DRŽANJU PASA I MAČAKA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst, 2/2017 - dr. odluka i 2/2018)
  • ODLUKA O REALIZACIJI BUDŽETA GRADA VRANJA U DELU PLANIRANIH RASHODA ZA USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 2/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex