Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 19/2021 od 13.08.2021.)


 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALIJE I USLUGE "USLUGA" BOSILEGRAD
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA VETERINARSKA AMBULANTA "BOSILEGRAD"
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINE BOSILEGRAD" BOSILEGRAD
 • PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA ZA IKT PLATFORMU
 • PLAN OPORAVKA OD HAVARIJE ZA IKT PLATFORMU
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JKP "KOMRAD" VRANJE
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA U POSTUPKU PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
 • ODLUKA O DODELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI USPOSTAVLJANJE I JAČANJE UDRUŽENJA U OBLASTI POLJOPRIVREDE NA TERITORIJI GRADA VRANJA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OSLIKAVANJE MURALA
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH PASA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O BESPLATNOM I POVLAŠĆENOM PREVOZU U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA REALIZACIJU MANIFESTACIJE "PČELARSKI SAJAM JUGOISTOČNOG BALKANA" U VRANJU I "SAJAM LEKOVITOG, ZAČINSKOG, UKRASNOG BILJA I PČELINJIH PROIZVODA"
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADA VRANJA U 2021. GODINI
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O UTVRĐIVANJU RESORA ČLANOVA GRADSKOG VEĆA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROVERU ISPUNJENOSTI USLOVA NEPOKRETNOSTI PO KONKURSU ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU SEOSKE KUĆE SA OKUĆNICOM

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex