Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 19 od 30.07.2019.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O KONSOLIDOVANOM ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU NAČELNIKA ŠTABA ZA VANDREDNE SITUACIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANOVIMA ŠTABA ZA VANDREDNE SITUACIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠTABA ZA VANDREDNE SITUACIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ZAKLJUČAK O PLANU DETALJNE REGULACIJE "SPORTSKOG REKREATIVNOG CENTRA TRGOVIŠTE"
 • ODLUKA O III. REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE POKRETNIH STVARI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE BOSILEGRAD BEZ NAKNADE JAVNOM PREDUZEĆU "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA BOSILEGRAD
 • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex