Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 18/2023 od 05.10.2023.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ZAMENIKA ČLANOVA I SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA VRANJA U STALNOM SASTAVU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA RAD ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU VELIKOG GRBA GRADA VRANJA NACIONALNOM UDRUŽENJU RODITELJA DECE OBOLELE OD RAKA "NURDOR"
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA LOKALNOG SAVETA RODITELJA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MUZIČKE ŠKOLE "STEVAN MOKRANJAC" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA I FUNKCIJE GRADONAČELNIKA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA I FUNKCIJE ZAMENIKA GRADONAČELNIKA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA MANDATA I FUNKCIJE ČLANOVA GRADSKOG VEĆA GRADA VRANJA
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PLATA IZABRANIH, POSTAVLJENIH I IMENOVANIH LICA OD STRANE SKUPŠTINE GRADA VRANJA I IZVRŠNIH ORGANA GRADA VRANJA
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIKA PRIRODE "VRAŽIJI KAMEN-PROSEČNIK"
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINE BOSILEGRAD"
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJNI GRADA VRANJA VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJNI GRADA VRANJA VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJNI GRADA VRANJA VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJNI GRADA VRANJA VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJNI GRADA VRANJA VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRSTE I OBIMA NAGRAĐIVANJA UČENIKA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA U 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SLUŽBE INTERNE REVIZIJE GRADA VRANJA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA KORIŠĆENJE I UČEŠĆE KORISNIKA U CENI USLUGE POMOĆ U KUĆI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex