Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 18/2022 od 03.10.2022.)


 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA OTUĐENJA ILI DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GRADSKOG PRAVOBRANIOCA U VRANJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA GRADSKOG PRAVOBRANIOCA U VRANJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA GRADSKOG PRAVOBRANIOCA U VRANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH U VRANJU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENU STATUTA JU POZORIŠTE "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • DOPUNA PROGRAMA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA ZA 2022. GODINU
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA VRANJA OD MAJA 2022. DO KRAJA 2023. GODINE
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE I SPECIJALIZOVANE JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE ZA UZBUNJIVANJE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU SUBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O PROMENI STATUTA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IV REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU AUTOBUSKIH STAJALIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VODOVODU NA PODRUČJU OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU, KORIŠĆENJU I UPRAVLJANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O UTRVĐIVANJU VREMENA I UZROKA SMRTI LICA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJU POTVRDE O SMRTI NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MERAMA POPULACIONE POLITIKE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O SNABDEVANJU VODE ZA PIĆE
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANU KOMISIJE ZA DODELU NAGRADA PRIZNANJA I ZAHVALNICA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "VUK KARADŽIĆ" DONJI STAJEVAC
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OŠ "VUK KARADŽIĆ" DONJI STAJEVAC

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex