Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 18 od 18.06.2018.)


  • ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2011 - prečišćen tekst, 25/2014 i 18/2018)
  • ODLUKA O OSLOBAĐANJU INVESTITORA OD PLAĆANJA DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU PROSTORNOG PLANA GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA VRANJA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2018)
  • STATUT GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2018 - prečišćen tekst)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex