Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 17/2023 od 20.09.2023.)


 • DOPUNA PROGRAMA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZBORU PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA U OBLASTI POLJOPRIVREDE KOJI ĆE SE FINANSIRATI I SUFINANSIRATI NA TERITORIJI GRADA VRANJA U 2023. GODINI
 • ODLUKA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA REGISTROVANIM POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA U 2023. GODINI
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "DANI BORILAČKIH VEŠTINA"
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA TURNIRA U MALOM FUDBALU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PREISPITIVANJE I KONTROLU PROJEKTA ZA REALIZACIJU USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA SEKRETARA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ZAMENIKA SEKRETARA OPŠTINSKE IZBORNE KOMISIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠTABA ZA VANDREDNE SITUACIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA ŠTABA ZA VANDREDNE SITUACIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "POLETARAC" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "POLETARAC" TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O KONTROLI PRIJEMA I REALIZACIJE DONACIJA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADE LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA PERIOD 2023-2033. GODINE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PRESTANKU MANDATA SAVETIMA MESNIH ZAJEDNICA I IMENOVANJU POVERENIKA I ZAMENIKA POVERENIKA OPŠTINE ZA MESNE ZAJEDNICE NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA PRAVNE ZAŠTITE IMOVINSKIH PRAVA I INTERESA OPŠTINE BOSILEGRAD OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA PRAVNE ZAŠTITE IMOVINSKIH PRAVA I INTERESA OPŠTINE BOSILEGRAD OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA PRAVNE ZAŠTITE IMOVINSKIH PRAVA I INTERESA OPŠTINE BOSILEGRAD OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE SURDULICA
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA U OKVIRU PROJEKTA "ČISTA ENERGIJA I ENERGETSKA EFIKASNOSTI ZA GRAĐANE U SRBIJI"
 • REŠENJE O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA IZMENU I DOPUNU USKLAĐENOG PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA SURDULICA ("Sl. gl. grada Vranja", br. 35/12, 34/15 i 15/17)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex