Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 17 od 15.07.2019.)


 • POSLOVNIK SKUPŠTINE OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE SURDULICA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SURDULICA ZA 2019. GODINU (REBALANS 1)
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE SURDULICA BEZ NAKNADE
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNU SVOJINU OPŠTINE SURDULICA ZA IZGRADNJU PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE 39 a - 39 a
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU PUTNIKA I LIMO SERVISU NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE SURDULICA
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA NA VODAMA II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA DELU TERITORIJE OPŠTINE SURDULICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex