Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 16/2021 od 06.07.2021.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SURDULICA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PRAVIMA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJA SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PRIKUPLJANJEM PONUDA RADI PRIVOĐENJA PLANIRANOJ NAMENI
 • ODLUKA O OTUĐENJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ZA POTREBE IZGRADNJE GRADSKE SAOBRAĆAJNICE 48-48 U SURDULICI
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ZA POTREBE IZGRADNJE DELA ULICE ROMANOVSKE OD KRAKA 24-24 DO SAOBRAĆAJNICE 26-26 U SURDULICI
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ZA POTREBE IZGRADNJE GRADSKE SAOBRAĆAJNICE II REDA 92-92 U SURDULICI
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNU SVOJINU OPŠTINE SURDULICA ZA IZGRADNJU DELA ULICE BEOGRADSKE U SURDULICI
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" SURDULICA
 • JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" SURDULICA
 • ODLUKA O USVAJANJU STUDIJE O RATNIM MEMORIJALIMA OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST OPŠTINE SURDULICA ZA PERIOD 2021-2025. GODINE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ZAMENIKA OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O RAZREŠAVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA SURDULICA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA SURDULICA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "VODOVOD" SURDULICA I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "VODOVOD", SURDULICA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU PREDLOGA GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O FORMIRANJU KOMISIJE ZA PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U GIMNAZIJI "SVETOZAR MARKOVIĆ" U SURDULICI
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U PŠŠ "JOSIF PANČIĆ" U SURDULICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" U SURDULICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" U SURDULICI
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "VUK KARADŽIĆ" U SURDULICI
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "PERA MAČKATOVAC" U BELOM POLJU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "BORA STANKOVIĆ" U JELAŠNICI
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "AKADEMIK ĐORĐE LAZAREVIĆ" NA VLASINI OKRUGLICI
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "SVETI SAVA" U BOŽICI
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU OPŠTINE SURDULICA ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK KOMISIJE ZA SPOMENIKE I NAZIVE ULICA
 • ZAKLJUČAK KOMISIJE ZA SPOMENIKE I NAZIVE ULICA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA OCENU I IZBOR PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADA VRANJA U 2021. GODINI
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex