Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 16 od 01.06.2020.)


  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2020. GODINU
  • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA PODRUČJU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2020. GODINU
  • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PLANA RAZVOJA OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA PERIOD 2021-2028.
  • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA OPŠTINE TRGOVIŠTE
  • ODLUKA O IZMENI PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2020. GOD.
  • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
  • REŠENJE O UPOTREBI STALNE BUDŽETSKE REZERVE
  • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP STANA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJE VAN POSTUPKA JAVNOG NAMETANJA, ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
  • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI NEPOSREDNOM POGODBOM

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex