Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 16 od 12.07.2019.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU REBALANSA PROGRAMA POSLOVANJA JP "VODOVOD" VRANJE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA VODE II REDA ZA TERITORIJU OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O MESNIM ZAJEDNICAMA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU, KORIŠĆENJU I UPRAVLJANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O UMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALIJE I USLUGE "USLUGA"
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA MLADE SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IZBORU SAVETA ZA PRAĆENJE PRIMENE ETIČKOG KODEKSA
 • REŠENJE O IZBORU KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DRUGOSTEPENE IZBORNE KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU PREDLOGA GODIŠNJIH PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA PERIOD OD 2019. - 2023. GODINE
 • REŠENJE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI UMRLIH LICA IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJA POTVRDE O SMRTI NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • Skupština opštine Bosilegrad, sednica održana dana 20. septembra 2018. godine
 • ODLUKA O DODELI DRUŠTVENIH PRIZNANJA POVODOM DANA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE KOJA JE PROGLAŠENA NA DELU TERITORIJE OPŠTINE SURDULICA
 • Gradsko veće grada Vranje, sednica održana dana 01.07.2019 godine
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA, ODNOSNO PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex