Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 16 od 18.05.2018.)


  • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI PORESKOG INSPEKTORA KANCELARIJSKE I PORESKOG INSPEKTORA TERENSKE KONTROLE U ODELJENJU ZA BUDŽET I FINANSIJE - ODSEKA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE ("Sl. glasnik grada Vranja", br. 16/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex