Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 15/2023 od 07.09.2023.)


 • ODLUKA O USVAJANJU DRUGE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU OGRANKA USTANOVE SPORTSKI CENTAR "KUNJAK" VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O BROJU DECE U VASPITNIM GRUPAMA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "PČELICA" VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O DAVANJU OBJEKTA NA KORIŠĆENJE PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "PČELICA" VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O NAČINU OBRAZOVANJA, ZADACIMA I NAČINU RADA SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PLANA JAVNOG ZDRAVLJA OPŠTINE VLADIČIN HAN 2023.-2028.
 • KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG REŠENJA GRBA I ZASTAVE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE U GRADU VRANJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE SANACIJE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex