Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 15/2022 od 25.08.2022.)


  • ODLUKA O PROMENI POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
  • ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DELATNOSTI -ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE, UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM I ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA - I OPŠTE UREĐENJE
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT KONAČNOG JAVNOG UGOVORA O JAVNOM PRIVATNOM PARTNERSTVU
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MEMORIJALNOG TURNIRA NIJAZ BAJRAMOVIĆ
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRSTE I OBIMA NAGRAĐIVANJA UČENIKA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA U 2022. GODINU
  • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA DAVANJE U ZAKUP LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE BILBORDA NA TERITORIJI GRADA VRANJA JAVNIM NADMETANJEM
  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE BILBORDA NA TERITORIJI GRADA VRANJA JAVNIM NADMETANJEM
  • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI VAN POSTUPKA JAVNOG NAMETANJA, ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
  • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
  • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex