Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 15/2021 od 28.06.2021.)


 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI DRUGE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE BOSILEGRADA
 • ODLUKA O DOPUNIODLUKE O UTVRĐIVANJU I OZNAČAVANJU NAZIVA NASELJENIH MESTA, PRIGRADSKIH NASELJA, ULICA I DRUGIH DELOVA NASELJENOG MESTA I NAČINU UTVRĐIVANJA KUĆNIH BROJEVA I OZNAČAVANJU OBJEKATA I GRAĐEVINSKIH PARCELA BROJEVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA U OPŠTINI BOSILEGRAD ZA PERIOD 2022 - 2025.GODINE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU TEHNIČKE KOMISIJE ZA OCENU STUDIJA O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU I OCENU IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE NA CELOJ TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE ZA CELU TERITORIJU OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • POSLOVNIK O RADU DRUGOSTEPENE IZBORNE KOMISIJE
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA PODRUČJE OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI JP "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA PO REDOVNOM GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2020. GODINU JP ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex