Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 15 od 17.05.2018.)


  • ODLUKA O OSTVARIVANJU POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U GRADU VRANJU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 15/2018)
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "NOVI DOM" VRANJE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 27/2016, 35/2016 - ispr. i 15/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I ZAKUPNINE ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 6/2015, 9/2015, 23/2015, 8/2017 i 15/2018)
  • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA VRANJA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 15/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex