Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 14/2023 od 16.08.2023.)


  • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA REALIZACIJU MANIFESTACIJE "6. PČELARSKI SAJAM JUGOISTOČNOG BALKANA" U VRANJU
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "MIHOLJSKI SUSRETI SELA"
  • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI VAN POSTUPKA JAVNOG NAMETANJA, ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
  • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI VAN POSTUPKA JAVNOG NAMETANJA, ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
  • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA U OKVIRU PROJEKTA "ČISTA ENERGIJA I ENERGETSKA EFIKASNOSTI ZA GRAĐANE U SRBIJI"
  • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE NA CELOJ TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
  • ODLUKA O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE U OPŠTINI TRGOVIŠTE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex