Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 14 od 10.06.2019.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2018. GODINU
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • ODLUKA O JAVNIM RASPRAVAMA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ZBOROVIMA GRAĐANA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI UPRAVE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA KULTURNO-TURISTIČKU MANIFESTACIJU "BANJSKO KULTURNO LETO 2019. GODINE"
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINU (REBALANS 1)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA KOMASACIJE ZEMLJIŠTA ZA DELOVE KATASTARSKIH OPŠTINA GRAMAĐE I VRBOVO NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O RADNOPRAVNOM STATUSU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE I ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O IMENOVANJU ENERGETSKOG MENADŽERA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PRIBAVLJANJU I RASPOLAGANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI CENOVNIKA USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI JP "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI PO REDOVNOM GODIŠNJEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2018. GODINU JP ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN
 • PRAVILNIK O DODELJIVANJU NAGRADE "28. JUN"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex