Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 13/2022 od 21.07.2022.)


 • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O III REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA OZAKONJENJE SVIH OBJEKATA IZGRAĐENIH NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 3692 KO MLEKOMINCI
 • ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA PRAVNE ZAŠTITE IMOVINSKIH PRAVA I INTERESA OPŠTINE BOSILEGRAD OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SOCIJALNU INKLUZIJU ROMA I ROMKINJA U VRANJU ZA PERIOD 2022- 2025. GODINE
 • ODLUKA O FINANSIRANJU/SUFINANSIRANJU PROJEKATA/PROGRAMA UDRUŽENJIMA IZ OBLASTI DRUŠTVENOG I HUMANITARNOG RADA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U 2022. GODINI
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA USLUGE U OKVIRU TAKSI TARIFE PO KOJOJ SE TAKSI PREVOZ MORA OBAVLJATI NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA REALIZACIJU MANIFESTACIJE "5. PČELARSKI SAJAM JUGOISTOČNOG BALKANA ", "3. SAJAM LEKOVITOG, ZAČINSKOG, UKRASNOG BILJA I PČELINJIH PROIZVODA" I SAJAM ŽENSKOG INOVATIVNOG PREDUZETNIŠTVA U VRANJU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI TURISTIČKOJ ORGANIZACIJI OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O ISPRAVCI GREŠKE
 • REŠENJE O ISPRAVCI GREŠKE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex