Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 13 od 29.05.2019.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2018. GODINU
 • ODLUKU O JAVNIM RASPRAVAMA
 • ODLUKU O NAČINU I POSTUPKU IZBORA I IMENOVANJA DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU GODIŠNJEG PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU OPERATIVNOG PLAN ZA ODBRANU OD POPLAVA NA VODAMA II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE ZA DEO TERITORIJE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA POKRETNIH STVARI IZ JAVNE SVOJINE GRADA VRANJA-VOZILA
 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA REALIZACIJU USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OSNIVANJU SLUŽBE INTERNE REVIZIJE GRADA VRANJA
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU BODOVANJA I POSTUPKU ZA DODELU NAGRADA USPEŠNIM STUDENT
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA U POLJOPRIVREDI
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI NEPOSREDNOM POGODBOM
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KAPITALNE INVESTICIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA U POLJOPRIVREDI
 • REŠENJE IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA KONTROLU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI POLJOPRIVREDE U 2018. GODINI
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PROCENU ŠTETE NA POLJOPRIVREDNIM USEVIMA, ZASADIMA, POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU I ŠUMAMA U PRIVATNOJ SVOJINI NASTALE KAO POSLEDICA ELEMENTARNE NEPOGODE
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OPŠTIM USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA ŠKOLSKIH SPORTSKIH OBJEKATA U SVOJINI GRADA VRANJA
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI KAO FINANSIJSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U UNAPREĐENJU I RAZVOJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U 2019. GODINI
 • PROGRAM KORIŠĆENJA DOTACIJA ZDRAVSTVENE USTANOVE "APOTEKA VRANJE" ZA 2019. GODINU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU PLAVE ZONE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex