Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 12/2023 od 21.07.2023.)


  • ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2022. GODINU
  • ODLUKA O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD
  • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA PODRUČJE OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2023. GODINU
  • ODLUKA O DAVANJU OVLAŠĆENJA PREDSEDNIKU OPŠTINE BOSILEGRAD DA POTPIŠE TRILATERALNI UGOVOR
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU PREDLOGA GODIŠNJIH PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA PERIOD OD 2023. - 2027. GODINE
  • ODLUKA O II REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2023. GODINU
  • ODLUKA O DODELI DRUŠTVENIH PRIZNANJA - ZAHVALNICA
  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE U OPŠTINI VLADIČIN HA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex