Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 12 od 03.04.2020.)


  • Odluka o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata za realizaciju usluga socijalne zaštite
  • Naredba o ograničenju rada maloprodajnih objekata

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex