Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 11/2023 od 20.07.2023.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE SURDULICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SURDULICA ZA 2023. GODINU - REBALANS
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI ZA POTREBE ZAŠTITE RATNOG MEMORIJALA - MESTO STRADANJA "DUBOKA DOLINA" U SURDULICI
 • ODLUKA O ODUZIMANJU PRAVA KORIŠĆENJA NA OBJEKTU I KAT. PARCELI BROJ 11556 KO VLASINA RID
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO URBANISTIČKE CELINE 1 - GLAVNA KAPIJA - GRAĐEVINSKA PODRUČJA 1.1 (CELO) I 1.2 (DEO), VLASINA OKRUGLICA, OPŠTINA SURDULICA
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA USKLAĐENOG PROSTORNOG PLANA OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE SURDULICA PO PROGRAMU ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA BIBLIOTEKE U SURDULICI
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA BEZ ELEMENATA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI REKONSTRUKCIJE, RACIONALIZACIJE I ODRŽAVANJA JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA BEZ ELEMENATA KONCESIJE ZA FINANSIRANJE, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE LOKALNE PUTNE INFRASTRUKTURE NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • ODLUKA O NAČINU OBRAZOVANJA, ZADACIMA I NAČINU RADA SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA OPŠTINE SURDULICA SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD OD 2023. DO 2027. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT SURDULIČKOG KULTURNOG CENTRA
 • REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI REKONSTRUKCIJE, RACIONALIZACIJE I ODRŽAVANJA JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA BEZ ELEMENATA KONCESIJE ZA FINANSIRANJE, IZGRADNJU I ODRŽAVANJE LOKALNE PUTNE INFRASTRUKTURE NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • PROGRAM OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE SURDULICA ZA 2023. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA NA VODAMA II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2023. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex