Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 10/2022 od 13.06.2022.)


 • ODLUKA O PRISTUPANJU PROMENI POSLOVNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA REALIZACIJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA IZGRADNJU SOLARNE ELEKTRANE I UPOTREBU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U OSNOVNIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA SAVETA ZA MLADE
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA MLADE
 • ODLUKA O FINANSIRANJU PROJEKATA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE OD IZUZETNOG ZNAČAJA ZA OPŠTINU BOSILEGRAD CENTRU ZA SOCIJALNI RAD U BOSILEGRADU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONIG PLAN ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE SURDULICA ZA 2022-2023. GODINU
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SURDULICA
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA, STANOVA I STAMBENIH ZGRADA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP1/22
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA, JP1/22
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REALIZACIJU MERA ENERGETSKE SANACIJE
 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA REALIZACIJU USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRSTE I OBIMA NAGRAĐIVANJA UČENIKA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA U 2022. GODINU
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SOCIJALNU INKLUZIJU ROMA I ROMKINJA U VRANJU, ZA PERIOD 2022. DO 2025. GODINE
 • ODLUKA O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SOCIJALNU INKLUZIJU ROMA I ROMKINJA U VRANJU, ZA PERIOD 2022. DO 2025. GODINE
 • REŠENJE O CENAMA USLUGA SMEŠTAJA U CENTRU ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAKNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH PASA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE GRADSKE SLAVE GRADA VRANJA "SVETA TROJICA"
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRETEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA GRADA VRANJA ZA PERIOD OD 2023. DO 2030. GODINE
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE GRADSKE SLAVE GRADA VRANJA "SVETA TROJICA"
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SPECIJALIZOVANE JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE ZA UZBUNJIVANJE NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "ZLATNI PUŽ 2022." - 14. INTERNACIONALNA DEČIJA RADIONICA ANIMIRANOG FILMA
 • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA OCENU I IZBOR PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "VRANJSKO SPORTSKO LETO 2022"
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE OSNOVA I VISINE NAKNADE ŠTETE NASTALE USLED UJEDA NAPUŠTENIH PASA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • ODLUKA O PRODUŽETKU ROKA ZA UČEŠĆE NA JAVNI KONKURSA ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERTA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex