Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 10 od 18.04.2019.)


 • POSLOVNIK SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O MESNIM ZAJEDNICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O SNABDEVANJU VODE ZA PIĆE
 • ODLUKA O PREČIŠĆAVANJU I ODVOĐENJU ATMOSFERSKE I OTPADNE VODE
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU PIJACAMA
 • ODLUKU O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI ZOOHIGIJENE
 • ODLUKA O MERAMA POPULACIONE POLITIKE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O JAVNOJ RASVETI NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O DIMNIČARSKIM USLUGAMA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA NA TERETORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O MREŽI PREDŠKOLSKE USTANOVE I OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA PODRUČJU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2019.GODINU.
 • REŠENJE O IZDAVANJU U ZAKUP NEPOKRETNOSTI
 • REŠENJE O IZDAVANJU U ZAKUP NEPOKRETNOSTI
 • REŠENJE O IZDAVANJU U ZAKUP NEPOKRETNOSTI
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE GRADSKE SLAVE GRADA VRANJA "SVETA TROJICA" I SLAVE SURDULIČKIH MUČENIKA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA I LIMO SERVISA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU PREUZIMANJA OBAVEZA NA TERET BUDŽETSKIH SREDSTAVA KOD DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA GRADA VRANJA
 • PRAVILNIK O BESPLATNOM I POVLAŠĆENOM PREVOZU U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA VRANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex