Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 10 od 04.04.2018.)


  • ODLUKA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 10/2018)
  • ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI - GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 10/2018)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE - GRADA VRANJA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 27/2017 i 10/2018)
  • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 35/2016, 23/2017, 36/2017 i 10/2018)
  • ODLUKA O PRAVOBRANILAŠTVU GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 25/2014 i 10/2018)
  • PRAVILNIK O BESPLATNOM I POVLAŠĆENOM PREVOZU U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 10/2018)
  • STATUT GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 3/2018 - prečišćen tekst i 10/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex