Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 1/2024 od 05.01.2024.)


  • UKUPAN IZVEŠTAJ O REZULTATIMA IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA VRANJA
  • REŠENJE O DODELI ODBORNIČKIH MANDATA
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKOJ OPŠTINI VRANJSKA BANJA ZA PERIOD JANUAR-MART 2024. GODINE
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRSTE KONKURSA KOJI SE RASPISUJE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ZA PERIOD JANUAR - MART 2024. GODINI I UTVRĐIVANJU VISINE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU KONKURSA
  • REŠENJE O DODELI MANDATA
  • ODLUKA O KREDITNOM ZADUŽENJU
  • ODLUKA ZA OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJANAKNADE TROŠKOVA ZA BORAVAK DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ZA 2024. GODINU
  • REŠENJE O PREDSTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" SURDULICA
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" SURDULICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex