Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 1 od 27.01.2020.)


 • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA ZA DAN GRADA -31. JANUAR, DAN OSLOBOĐENJA VRANJA 1878. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKOJ OPŠTINI VRANJSKA BANJA U 2020. GODINI
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE PRIVREDNO RADNE ZONE "BUNUŠEVAC PROŠIRENJE" U VRANJU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MANJIM MONTAŽNIM OBJEKTIMA PRIVREMENOG KARAKTERA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJEO DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU GRBA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SA FUNKCIJE ZAMENIKA GRADSKOG PRAVOBRANIOCA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA MANDATNO IMUNITETSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I IZBOR I IMENOVANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA MANDATNO IMUNITETSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA I IZBOR I IMENOVANJA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA U 2020. GODINI ZA DAN GRADSKE OPŠTINE, 26. JANUAR - DAN OSLOBOĐENJA VRANJSKE BANJE 1878. GODINE
 • REŠENJE O IMENOVANJU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA U STALNOM SASTAVU
 • PROGRAM KORIŠĆENJA DOTACIJA ZDRAVSTVENE USTANOVE "APOTEKA VRANJE" ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURE NA TERITORIJI GRADA VRANJA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU PLANA KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU U 2020. GODINI
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROJEKATA IZ OBLASTI EKOLOGIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE GRADA VRANJA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA VRANJA, GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA VRANJA I SLUŽBI INTERNE REVIZIJE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA VRANJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA DETALJNE REGULACIJE REGIONALNOG CENTRA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM "METERIS VRANJE" NA ŽIVOTNU SREDINU
 • POSLOVNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ROKOVNIK ZA OBAVLJANJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU IZBORA ČLANOVA SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPŠTINE TRGOVIŠTE KOJI SU RASPISANI ZA 09. FEBRUAR 2020. GODINE
 • PRAVILA O RADU BIRAČKIH ODBORA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPŠTINE TRGOVIŠTE RASPISANIH ZA 09.02.2020. GODINE
 • OGLAS O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • DOPUNU OGLASA
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU BROJA, NAZIVA, ADRESE I PODRUČJA BIRAČKIH MESTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPŠTINE TRGOVIŠTE RASPISANIM ZA 09. FEBRUAR 2020. GODINE
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NUMERIČKOG PRIKAZA MERILA ZA IMENOVANJE ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE, RASPISANIH ZA 09. FEBRUAR 2020. GODINE
 • REŠENJE O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE
 • POSLOVNIK O RADU DRUGOSTEPENE IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex