Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 1 od 21.01.2019.)


  • REŠENJE O CENAMA USLUGA SMEŠTAJA U CENTRU ZA RAZVOJ LOKALNIH USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE U VRANJU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex