Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 1 od 23.01.2018.)


  • ODLUKA O USVAJANJU PLANA POSTAVLJANJA MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 1/2018)
  • PRAVILNIK O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROGRAMA/PROJEKATA IZ OBLASTI KULTURE I UMETNOSTI KOJI SE FINANSIRAJU/SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 1/2018)
  • PRAVILNIK O POSTUPKU ODOBRAVANJA PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U GRADU VRANJU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 44/2016, 2/2017 i 1/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex