Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 9/2021 od 20.05.2021.)


 • Odluka o završnom računu budžeta grada Valjeva za 2020. godinu
 • Odluka o javnom zaduživanju grada Valjeva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžeta u grada Valjeva za 2021. godinu - prvi rebalans
 • Zaključak o usvajanju Prve izmene Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Polet" Valjevo za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana - Valjevo" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa obavljanja dimničarskih usluga za 2021. godinu Javnog komunalnog preduzeća "Toplana - Valjevo" Valjevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Toplana-Valjevo" iz budžeta grada Valjeva za 2021. godinu
 • Odluka o pogrebnoj delatnosti
 • Odluka o izmeni Odluke o naknadama za učešće u radu u organima grada Valjeva i njihovim radnim telima
 • Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2021. godini
 • Rešenje o imenovanju Izborne komisija za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji grada Valjeva
 • Rešenje o imenovanju Drugostepene izborne komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica na teritoriji grada Valjeva
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine grada Valjeva Đorđu Maleševiću
 • Odluka o potvrđivanju mandata novog odbornika u Skupštini grada Valjeva Draganu Vićentiću
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.05.2021. godine - 31.05.2021. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex