Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 8/2022 od 12.08.2022.)


 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji Grada Valjeva u 2022. godini
 • Pravilnik o sufinansiranju mere zamene postojećeg energenta u individualnim ložištima i prelazak na biomasu u cilju smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada Valjeva u 2022. godini
 • Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije grada Valjeva
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-995/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1019/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1024/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1042/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1046/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1048/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1059/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1083/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1138/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1140/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-972/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-973/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-974/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-975/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-976/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-992/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-993/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-994/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1043/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1044/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1045/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1049/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1066/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1070/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1084/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1092/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1100/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1126/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1136/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1139/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj:40-996/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj:40-997/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj:40-1020/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj:40-1050/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj:40-1085/2022-06
 • Rešenje broj:40-1127/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju donatorskih sredstava broj:40-1128/2022-06

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex