Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 7 od 01.06.2020.)


  • Odluka o određivanju biračkih mesta za glasanje za izbor odbornika Skupštine grada Valjeva na izborima raspisanim za 21. jun 2020. godine
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih  mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva, opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex