Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 5/2023 od 30.06.2023.)


 • Odluka o završnom računu budžeta grada Valjeva za 2022. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2023. godinu - prvi rebalans
 • Odluka o izmeni Odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Valjeva
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti kulture, sporta, privrede i turizma od značaja za grad Valjevo
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca na teritoriji grada Valjeva
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o poveravanju poslova na izgradnji biciklističkog parka (Bike park) u naseljenom mestu Divčibare
 • Zaključak o usvajanju Druge izmene Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2023. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo - Rovni "Kolubara" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod-Valjevo" Valjevo za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Toplana-Valjevo" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP "Vidrak" Valjevo za 2023.godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu programa korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva Javnog komunalnog preduzeća "Vidrak" Valjevo za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu i dopunu programa rada Turističke organizacije Valjevo za 2023. godinu
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Apoteke"Valjevo"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke "Valjevo"
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vidrak" Valjevo
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vidrak" Valjevo
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća "Polet" Valjevo
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Polet" Valjevo
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Međuopštinskog istorijskog arhiva Valjevo
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Predškolske ustanove "Milica Nožica" Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora JAVNOG komunalnog preduzeća "Toplana-Valjevo" Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za budžet i finansije
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-625/2023-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-665/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-511/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 40-535/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-515/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-523/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-666/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-667/2023-06

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex