Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 5/2022 od 20.05.2022.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2022. godinu - prvi rebalans
 • Odluka o izradi Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Popučke
 • Odluka o usvajanju Lokalnog plana akcije za decu Grada Valjeva za period 2022-2027. godine
 • Zaključak o usvajanju Prve izmene Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2022. godinu
 • Program korišćenja sredstava za preduzimanje preventivnih mera za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u 2022. godini
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Valjeva broj: 011-53/2022-01/1
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Valjeva broj: 011-54/2022-01/1
 • Rešenje o prestanku funkcija sekretara Skupštine grada Valjeva
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine grada Valjeva
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Apoteke "Valjevo" u Valjevu
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Matične biblioteke "Ljubomir Nenadović" Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Turističke organizacije Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove za galerijske poslove "Moderna galerija Valjevo"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Ustanove kulture Centar za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove kulture Centar za negovanje tradicionalne kulture "Abrašević" Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Ustanove za fizičku kulturu "Valis" Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje Regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara" iz Valjeva
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-371/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-293/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-452/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-540/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-541/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-559/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-367/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-368/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-372/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-380/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-394/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-395/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-453/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-454/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-484/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-515/2022-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-392/2022-06
 • Rešenje broj: 40-484/2022-06
 • Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi "Milica Nožica" u Valjevu
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.04.2022. godine - 30.04.2022. godine
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.05.2022. godine - 31.05.2022. godine
 • Zaključak o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava, za vode II reda grada Valjeva za 2022. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex