Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 5/2021 od 19.03.2021.)


 • Odluka o dodeli Nagrade grada Valjeva
 • Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za lokalitet površinskog kopa "Kozličić"
 • Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju proizvodnog objekta IGP "CRVENO D.o.o. u delu naseljenog mesta Grabovica
 • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije za selo Popučke
 • Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu
 • Odluka o poveravanju poslova na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji objekata javnog vodovoda u 2021. godini
 • Odluka o prihvatanju prenosa udela u društvu "FULL PROTECT" D.O.O.BEOGRAD
 • Pravilnik o kriterijumima i postupku za dodelu i korišćenje podsticajnih sredstava u poljoprivredi
 • Zaključak o usvajanju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo za 2021. godinu i Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Ustanove kulture centar za kulturu Valjevo
 • Odluka o imenovanju članova organa Društva sa ograničenom odgovornošću "Agrorazvoj-valjevske doline" Valjevo
 • Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća "Polet" Valjevo
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Polet" Valjevo
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju gradskog Štaba za vanredne situacije za teritoriju grada Valjeva
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Narodnog muzeja Valjevo
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Narodnog muzeja Valjevo
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Međuopštinskog istorijskog arhiva Valjevo
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Međuopštinskog istorijskog arhiva Valjevo
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Matične biblioteke "Ljubomir Nenadović" Valjevo
 • Rešenje Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove za fizičku kulturu "Valis" Valjevo
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove za fizičku kulturu "Valis" Valjevo
 • Odluka o promeni aproprijacije broj 40-373/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj 40-391/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj 40-409/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj 40-411/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-374/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-392/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 40-410/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-412/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-393/2021-06

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex