Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 4/2023 od 09.05.2023.)


 • Odluka o davanju saglasnosti i usvajanju Projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju, zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji grada Valjeva
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Predloga Koncesionog akta za finansiranje, upravljanje i obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji grada Valjeva i opština Osečina i Ljig
 • Zaključak o usvajanju izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije grada Valjeva za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda grada Valjeva za 2023. godinu
 • Pravilnik o kriterijumima i postupku za dodelu i korišćenje podsticajnih sredstava u poljoprivredi
 • Odluka o boji i načinu označavanja vozila i opremi komunalne milicije grada Valjeva
 • Odluka o javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o snabdevanju vodom za piće i prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda na teritoriji grada Valjeva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Centra za socijalni rad "Kolubara" Valjevo
 • Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Odbora za stanovništvo, porodicu i decu grada Valjeva
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Saveta za mlade grada Valjeva
 • Rešenje o formiranju Komisije za vođenje postupka stambene podrške na teritoriji grada Valjeva
 • Rešenje o prestanku funkcije direktora Ustanove za galerijske poslove "Moderna galerija Valjevo"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za galerijske poslove "Moderna galerija Valjevo"
 • Poslovnik o radu Gradskog veća grada Valjeva
 • Rešenje o utvrđivanju dozvoljenog broja vozila za obavljanje taksi prevoza na teritoriji grada Valjeva
 • Pravilnik o opremi za rad na terenu članova Komisije za procenu štete
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-344/2023-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-361/2023-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-372/2023-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-373/2023-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-392/2023-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-407/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-323/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-324/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-343/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-360/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-388/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-393/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-394/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-395/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-408/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-455/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-456/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-457/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-458/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-459/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-460/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-461/2023-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-504/2023-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju donatorskih sredstava broj: 40-362/2023-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-462/2023-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-503/2023-06
 • Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi "Milica Nožica" u Valjevu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex