Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 4 od 01.03.2019.)


 • Odluka o dodeli Nagrade grada Valjeva
 • Odluka o mreži javnih predškolskih ustanova na teritoriji grada Valjeva
 • Odluka o dimničarskim uslugama
 • Odluka o pogrebnoj delatnosti
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Valjeva
 • Odluka o poveravanju poslova na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji objekata javnog vodovoda u 2019. godini
 • Odluka o izmenama Lokalnog plana akcije za decu grada Valjeva
 • Odluka o usvajanju izmena i dopuna Plana kapitalnih investicija grada Valjeva 2018. - 2020. godine
 • Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu
 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine grada Valjeva Gorici Božić
 • Odluka o potvrđivanju mandata novog odbornika u Skupštini grada Valjeva Milomiru Ćiriću
 • Rešenje o davanju o saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod-Valjevo" za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju o saglasnosti na Program za povećanje efikasnosti i smanjenja gubitaka u vodovodnom sistemu Valjevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Polet" Valjevo za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Polet" iz budžeta grada Valjeva za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vidrak" Valjevo za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva JKP "Vidrak" Valjevo za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara" za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara" za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja "Agrorazvoj-valjevske doline" d.o.o Valjevo, za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan poslovanja REC "Eko-Tamnava" d.o.o. Ub za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Turističke organizacije Valjevo za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća "Toplana-Valjevo" Valjevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Matične biblioteke "Ljubomir Nenadović" Valjevo
 • Zaključak o usvajanju Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo za 2019. godinu
 • Program korišćenja sredstava za preduzimanje preventivnih mera za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u 2019. godini
 • Pravilnik o kriterijumima i postupku za dodelu i korišćenje podsticajnih sredstava u poljoprivredi
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-57/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-113/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-122/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-173/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-163/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-193/19-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-121/2019-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-139/2019-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-174/2019-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-194/2019-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-197/2019-06
 • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu broj: 40-112/19-06
 • Ispravka Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2019. godini
 • Odluka o lokalnim komunalnim taksama (prečišćen tekst)
 • Odluka o Gradskoj upravi grada Valjeva (prečišćen tekst)
 • Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi "Milica Nožica" u Valjevu
 • Izmena "Izmene i dopune Plana generalne regulacije za turistički centar Divčibare"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex