Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 21/2021 od 28.09.2021.)


 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1238/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1245/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1248/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1246/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1247/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1271/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1276/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-1237/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-1249/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-1250/2021-06

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex