Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 3/2023 od 02.03.2023.)


  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opštine Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva
  • Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima (domaćinstvima) u cilju smanjenja zagađenja vazduha

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex