Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 2/2021 od 18.02.2021.)


 • Pravilnik o načinu i postupku sprovođenja javnih nabavki, nabavki ispod pragova i nabavki na koje se Zakon ne primenjuje za Gradsko veće grada Valjeva
 • Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Valjevo
 • Odluka o promeni aproprijacije broj:40-1320/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj:40-1323/2020-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj:40-53/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj:40-168/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj:40-170/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj:40-205/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj:40-241/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj:40-242/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj:40-263/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-54/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-160/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-169/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-218/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-240/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-264/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve broj: 40-267/2021-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju sredstava broj: 40-1321/2020-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju sredstava broj: 40-1322/20-06
 • Rešenje o prihvatanju i raspoređivanju transfernih sredstava broj: 40-1324/2020-06
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.01.2021. godine - 31.01.2021. godine
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.02.2021. godine - 28.02.2021. godine
 • Odluka o većem obimu prava porodici sa decom i o finansijskoj podršci za podsticanje rađanja dece (prečišćen tekst)
 • Odluka o čuvanju i održavanju znamenitog mesta Brankovina (prečišćen tekst)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex