Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 16/2022 od 31.10.2022.)


 • Odluka o pokretanju postupka realizacije projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za rekonstrukciju, racionalizaciju i održavanje javnog osvetljenja na teritoriji grada Valjeva
 • Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Valjeva za 2022. godinu
 • Druga izmena Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva u 2022. godini
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod-Valjevo" Valjevo za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vidrak" Valjevo za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja subvencija iz budžeta grada Valjeva JKP "Vidrak" Valjevo za 2022. godinu
 • Prva izmena Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Valjevo za 2022. godinu
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Valjeva broj: 011-116/2022-01/1
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Valjeva broj: 011-117/2022-01/1
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara" Valjevo
 • Rešenje o imenovanju direktora Međuopštinskog istorijskog arhiva Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove "Milica Nožica" Valjevo
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije za teritoriju grada Valjeva
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1414/2022-06

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex