Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 15/2022 od 26.10.2022.)


 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Gradac
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Stari Grad
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Popare
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Brđani
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Andra Savčić
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Žikica Jovanović Španac
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Oslobodioci Valjeva
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Novo Naselje
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Dračić
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Gornji Taor
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Donji Taor
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Poćuta
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Leskovice
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Sedlari
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Nada Purić
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Krušik
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Petnica
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Popučke
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Donja Grabovica
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Dupljaj
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Loznica
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Beloševac
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Žabari
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Klinci
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Paune
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Stave
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Oglađenovac
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Pričević
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Vragočanica
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Gola Glava
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Kamenica
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Babina Luka
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Gorić
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Brankovina
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Gornja Grabovica
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Kotešica
 • Izborna lista kandidata za članove Saveta mesne zajednice Gornji Lukavac
 • Program postavljanja balon hala sportske namene
 • Pravilnik o uslovima, merilima i kriterijumima za izbor korisnika socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima i merama aktivne inkluzije
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1394/2022-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-1397/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1388/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1389/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1390/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1391/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1398/2022-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-1399/2022-06

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex