Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 15/2021 od 22.06.2021.)


 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta mesne zajednice Jablanica
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta mesne zajednice Divčibare
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta mesne zajednice Divci
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta mesne zajednice Klanica
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta mesne zajednice Lukavac
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta mesne zajednice Lelić
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta mesne zajednice Mrčić
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta mesne zajednice Bačevci
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta mesne zajednice Prijezdić
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta mesne zajednice Miličinica
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta mesne zajednice Donja Bukovica
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta mesne zajednice Gornja Bukovica
 • Odluka o konačnom rezultatu izbora za članove Saveta mesne zajednice Rađevo selo
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-837/2021-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-838/2021-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-839/2021-06

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex