Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 12 od 03.11.2017.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VALJEVA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 18/2016 - sveska 1, 5/2017 - sveska 1 i 12/2017 - sveska 1)
 • ODLUKA O GRADSKIM UPRAVAMA GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 5/2017 - sveska 2 i 12/2017 - sveska 1)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU GRADA VALJEVA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/2017 i 12/2017 - sveska 1)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA UČEŠĆE U RADU U ORGANIMA GRADA VALJEVA I NJIHOVIM RADNIM TELIMA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2010 - prečišćen tekst, 18/2016 - sveska 2 i 12/2017 - sveska 1)
 • ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA KUĆNOG REDA U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 12/2017 - sveska 1)
 • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE KULTURE CENTAR ZA NEGOVANJE TRADICIONALNE KULTURE "ABRAŠEVIĆ" VALJEVO ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 12/2017 - sveska 1)
 • ODLUKA O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 12/2017 - sveska 1)
 • ODLUKA O USVAJANJU IZRAĐENOG PLANA INTEGRITETA GRADA VALJEVA (DRUGI CIKLUS PLANA INTEGRITETA 2016-2019) ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 12/2017 - sveska 2)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/2016, 4/2017 - sveska 1, 11/2017 i 12/2017 - sveska 1)
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROCEDURE ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 12/2017 - sveska 2)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PLANA KOMUNALNE IZGRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA VALJEVA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 18/2016 - sveska 2, 5/2017 - sveska 2 i 12/2017 - sveska 1)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex