Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 11 od 19.07.2019.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu - prvi rebalans
 • Odluka o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu grada Valjeva za 2017. godinu
 • Odluka o poveravanju poslova snabdevanja vodom za piće naseljenog mesta Valjevska Kamenica sa seoskog vodovoda Valjevska Kamenica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Predškolske ustanove "Milica Nožica" Valjevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća "Polet" iz budžeta grada Valjeva za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama pijačnih usluga
 • Zaključak o usvajanju Prve izmene Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2019. godinu
 • Cenovnik za izvođenje radova subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Valjeva
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Ustanove za fizičku kulturu "Valis" Valjevo
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za fizičku kulturu "Valis" Valjevo
 • Plan generalne regulacije "JUG"
 • Odluka o razrešenju i izboru člana Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima grada Valjeva
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-624/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-626/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-644/19-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-625/2019-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-643/2019-06
 • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2018. godinu broj: 40-668/19-06
 • Rešenje o isplati sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u periodu 01.07.2019. godine - 31.07.2019. godine
 • Odluka o stipendiranju i dodeli sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanja nadarenih i izuzetno uspešnih učenika i studenata (prečišćen tekst)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex