Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 11 od 29.09.2017.)


  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU GRADA VALJEVA ZA 2017. GODINU
  • PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONOG SISTEMA GRADSKE UPRAVE ZA LOKALNI RAZVOJ, PRIVREDU, URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE GRADA VALJEVA I GRADSKE UPRAVE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI, FINANSIJE, IMOVINSKE I INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADA VALJEVA
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA VALJEVA U 2017. GODINI
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA VALJEVA
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA, ZA VODE II REDA GRADA VALJEVA ZA 2017. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex