Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 10/2022 od 14.09.2022.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Valjeva za 2022. godinu - drugi rebalans
 • Izmene i dopune Plana generalne regulacije za turistički centar Divčibare -treća izmena-
 • Odluka o usvajanju Predloga Koncesionog akta za finansiranje, upravljanje i obavljanje farmaceutske zdravstvene delatnosti na primarnom nivou na teritoriji grada Valjeva i opština Osečina i Ljig
 • Odluka o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta u gradu Valjevu
 • Odluka o poveravanju poslova na izgradnji Biciklističkog parka (Bike park) u naseljenom mestu Divčibare
 • Odluka o dopunama Odluke o stipendiranju i dodeli sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanja nadarenih i izuzetno uspešnih učenika i studenata
 • Odluka o izmeni Odluke o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni "Kolubara" Valjevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na na Statut Narodnog muzeja Valjevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Matične biblioteke "Ljubomir Nenadović" Valjevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu Programa poslovanja "Agrorazvoj-valjevske doline" d.o.o Valjevo, za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Druge izmene Plana komunalne izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture grada Valjeva za 2022. godinu
 • Zaključak o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Valjeva za 2022. god.
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Valjeva broj: 011-96/2022-01/1
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Valjeva broj: 011-95/2022-01/1
 • Rešenje o imenovanju direktora Turističke organizacije Valjevo
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za budžet i finansije
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Komisije za privredu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Komisije za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije za teritoriju grada Valjeva
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za određivanje naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta
 • Rešenje o izmenama Rešenja o imenovanju Izborne komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji grada Valjeva
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Drugostepene izborne komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji grada Valjeva
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex