Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Valjeva

(broj 10 od 28.06.2019.)


 • Odluka o završnom računu budžeta grada Valjeva za 2018. godinu
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti u gradu Valjevu
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaseoka u naseljenom mestu Belić
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Brangović
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Degurić
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaseoka u naseljenom mestu Dračić
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Gornja Bukovica
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Kovačice
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Miličinica
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Oglađenovac
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Ravnje
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Vlašić
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Zarube
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Blizonje
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Brankovina
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Brezovice
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Gornja Grabovica
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaseoka u naseljenom mestu Kozličić
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Kunice
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaseoka u naseljenom mestu Loznica
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Mijači
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Mrčić
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Rebelj
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Sovač
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Tubravić
 • Odluka o određivanju naziva ulica u naseljenom mestu Veselinovac
 • Odluka o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Vujinovača
 • Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost grada Valjeva za period od 2019.-2021. godine
 • Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini grada Valjeva Slobodanu Pavloviću
 • Odluka o potvrđivanju mandata novog odbornika u Skupštini grada Valjeva Mileni Jovanović
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-581/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-587/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-588/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-598/19-06
 • Odluka o promeni aproprijacije broj: 40-622/19-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-579/2019-06
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: 40-623/2019-06
 • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu broj: 40-545/19-06
 • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu broj: 40-580/19-06
 • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu broj: 40-582/19-06
 • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu broj:40-594/19-06
 • Rešenje o izmeni Odluke o budžetu grada Valjeva za 2019. godinu broj:40-595/19-06
 • Rešenje o nepristupanju izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za dogradnju proizvodnog kompleksa "BOSIS" d.o.o Popučke u delu naseljenog mesta Popučke
 • Ispravka Odluke o određivanju naziva ulica i zaselaka u naseljenom mestu Rađevo Selo

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex